اولین نقشه تنوع زیستی قفقاز جنوبی در تفلیس رونمایی می شود

اولین نقشه از تنوع زیستی قفقاز جنوبی که در تفلیس رونمایی می شود.

 

نخستین نقشه مصور از تنوع زیستی در منطقه قفقاز جنوبی امروز شنبه در موزه گرجستان رونمایی می شود.

 

جزئیات انواع متنوع گونه های کمیاب و غنی در اکوسیستم های منطقه که از نظر “اهمیت جهانی” در نظر گرفته می شود.

 

(انجمن آلمانی برای همکاری بین المللی) – این نقشه با همکاری مجله نشنال جئوگرافیک و موزه ملی گرجستان رونمایی می شود.

این انجمن از نسخه چاپی نقشه و همچنین یک نسخه دیجیتالی که دائماً به روز میشود و به دو زبان است،

به عنوان بخشی از جشنواره بین المللی علوم و نوآوری که در شانزدهم سپتامبر آغاز شده است،

رونمایی می کنند.

 

نقشه تنوع زیستی قفقاز در نتیجه کار پشتیبانی شده توسط برنامه یکپارچه مدیریت تنوع زیستی قفقاز جنوبی (IBiS)

با همکاری انجمن بین المللی آلمان (GIZ)، که شامل ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان است.

 

مؤسسه آلمان در تلاش برای حمایت از “تنوع زیستی آنها و مدیریت پایدار منابع طبیعی” موجود در این سرزمین ها،

از سال ۲۰۱۵ به این سه کشور کمک کرده است.

 

قفقاز جنوبی محل زندگی برخی از متنوع ترین اکوسیستم های جهان با تعداد زیادی گونه های گیاهی کمیاب و جانوری محلی است.

این برنامه جزئیات چالش های پیش روی زیست محیطی در منطقه،

از جمله بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و عدم آگاهی عمومی در مورد بهترین شیوه ها در مدیریت “تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم” را شرح می دهد.

سخنران این سازمان همچنین خاطرنشان می کند عدم همکاری بازیگران دولتی و غیر دولتی در این سه کشور

و “همپوشانی منافع” بین صنایع و زمینه های مختلفی از جمله جنگلداری، حفاظت از طبیعت و کشاورزی، همگی در این مسئله نقش دارند.

 

موسسه GIZ از سال ۲۰۰۸ در پروژه هایی برای حمایت از تنوع زیستی کشور گرجستان،با انجام برنامه هایی در IBiS در استان کاختی در شرق گرجستان واقع شده در حال انجام است.

 

این نقشه در موزه گرجستان واقع در خیابان رستاولی در تفلیس رونمایی می شود.

 

منبع:agenda.ge
اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان