رئیس مجلس از 10 موضوع اصلی که باید بررسی شوند را نام برد

رئیس مجلس از ۱۰ موضوع اصلی که باید در جلسه پاییز مورد بحث قرار گیرد را نام برد.

رئیس مجلس از ۱۰ موضوع اصلی که باید بررسی شوند را نام برد.

رئیس مجلس پارلمان گرجستان، آرچیل تالکوازاده، ۱۰ موضوع اصلی را که قانونگذاران در جلسه پاییز در مورد آن بحث خواهند کرد، معرفی کرد.

 

عبارتند از:

  • اصلاحات در انتخابات

  • اصلاحات قضایی

  • ادغام اروپا و کشورهای اروپایی اقیانوس اطلس

  • نظارت مجلس

  • بودجه دولت برای سال ۲۰۲۰

  • تمامیت ارضی و سیاست ضد اشغالگری

  • محیط زیست و زیست شناسی

  • حقوق کودکان

  • پشتیبانی از تجارت

  • پشتیبانی از کشاورزی

تالکوازاده درمورد اصلاحات انتخاباتی خاطرنشان کرد که حزب حاکم رویای گرجستان اعلام کرده بود که به سیستم کاملاً متناسب انتخابات سال ۲۰۲۴ تغییر یابد.

با این حال، آنها بنا به تقاضای عمومی، تاریخ را به سال ۲۰۲۰ تغییر دادند.

رئیس مجلس در مورد تغییرات قانون اساسی برای انتخابات ۲۰۲۰ توضیح داد. 

تالکوازاده در ادامه تصریح کرد که “دادگستری مستقل” برای شهروندان گرجستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: بنابراین در جلسه پاییز مجلس در مورد “موج چهارم” اصلاح قوه قضاییه سخنرانی خواهد کرد.

 

علاوه بر این، از دوشنبه ۲۳ سپتامبر، قانون گذاران بحث در مورد ۲۰ نامزدهای قضات دیوان عالی کشور را آغاز می کنند.

رئیس مجلس می گوید انتخاب قضات دیوان عالی کشور شفاف و دموکراتیک خواهد بود.

آرچیل تالکوازاد گفت پارلمان گرجستان برای برنامه های “ادغام اروپا و کشورهای اروپایی اقیانوس اطلس”، گرجستان “برنامه هایی بلند پروازانه” دارد.

وی گفت ، همکاری بین پارلمانی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مؤثرتر خواهد شد و نمایندگان مجلس گرجستان به طور فعال در جلسات مختلف مجلس شرکت خواهند کرد.

سخنگوی تالکواودز تأکید کرد که تمامیت ارضی کشور و سیاست ضد اشغالگری به عنوان “مهمترین چالش” باقی مانده است.

 

تالکوازاده اظهار داشت: “البته ما به سیاست مسئولانه در مورد اشغال و تمامیت ارضی متعهد هستیم. ما به دلیل تصمیمات عاطفی خاص ، حق نداریم صلح ، امنیت و آینده خود را تحت علامت سؤال قرار دهیم.”

وی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق کودکان نیز در پارلمان ادامه خواهد یافت، که اخیراً آیین نامه حقوق کودک را تصویب کرده است.

 

منبع: agenda.ge
اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان