چراغ اصلی درخت کریسمس سال نو در تفلیس روشن می شود

چراغ اصلی درخت کریسمس سال نو در تفلیس روشن می شود.

 

درخت اصلی سال نو گرجستان امروز در میدان جمهوری اول در تفلیس پایتخت گرجستان تفلیس روشن شد.

 

شهردار تفلیس، “کاخا کالادزه” از همه دعوت کرد تا در جشن های سال نو بپیوندند.

شهردار کالزاده از همه افراد درگیر آماده سازی های سال نو و همچنین کسانی که امروز برای حضور در این مراسم در میدان جمهوری اول آمده اند تشکر کرد.

 

میدان اول جمهوری و میدان اوربیلیانی دو مکان اصلی در شهر خواهند بود

که از ۲۵ دسامبر تا ۱۳ ژانویه میزبان رویدادها و جشن های مختلفی خواهند بود.

جشن های امسال شامل جشن های سنتی و متنوع می باشد و همچنین شامل بازارهای خیابانی، اجرای موسیقی و موارد دیگر شود.

 

منبع: agenda.ge
اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان