طرح راه اندازی شرکت تولیدی پارچه در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح راه اندازی شرکت تولیدی پارچه در گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی […]

استراحتگاه دریای سیاه در باتومی

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح استراحتگاه دریای سیاه در باتومی ، گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی […]

طرح بازنشستگی کیکتی در تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح بازنشستگی کیکتی در تفلیس پایتخت گرجستان می باشد، که در شاخه املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به […]

شهرک جینو بزرگترین مرکز تفریحی در منطقه قفقاز

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  شهرک جینو بزرگترین مرکز تفریحی در منطقه قفقاز می باشد، که در شاخه مهمان نوازی، املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری […]

هتل با امکانات تفریحی در شهر زیبای تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  هتل در بهترین منطقه شهر تفلیس و با امکانات تفریحی که در شاخه مهمان نوازی، املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه […]

پروژه چند منظوره در پارک ریکه تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه مجتمع چند منظوره است که در شاخه مهمان نوازی، املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه […]

مجتمع تجاری و تفریحی گالریا در شهر تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه مجتمع تجاری و تفریحی گالریا در تفلیس که در شاخه  مهمان نوازی، املاک و مستغلات و گردشگری قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه […]

پروژه توسعه برج تلویزیون تفلیس در کشور گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه توسعه برج تلویزیون تفلیس که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار […]

طرح تجاری تولید تصفیه خانه Biore برای تولید الیاف سلولز در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان طرح تولید تصفیه خانه Biore برای تولید الیاف سلولز در بازار جهانی میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، […]