نوشته‌ها

خرید ملک در گرجستان با وام بانکی

یکی از اصول مهاجرت به کشورهای دیگر و مورد اهمیت این میباشد که آیا امکان خرید ملک با وام بانکی درآن کشور میسر میباشد یا خیر. مسئله ای مهم که در روند تصمیم گیری بسیار تاثیر گذار میباشد ، چرا که فرضا شخصی با N   مبلغ سرمایه قصد دارد به کشوری مهاجرت کند و تصمیم […]