نوشته‌ها

ساخت و ساز در گرجستان این مطلب ویلا سازی

به هر ساختمانی که از چهار طرف به بیرون نما داشته باشد ویلا میگویند تعریف درست آن در واقع خانه هایی است که از هر چهار طرف آزاد باشد. ایرانیان از زمانهای قدیم علاقه بسیاری به زندگی در ویلا داشته اند به خصوص هموطنانی که در شهرهای کوچکتر زندگی کردند ترجیح میدهند که در خانه […]