نوشته‌ها

سرمایه گذاری در گرجستان 2020

سرمایه گذاری در کشورهای خارجی برای تجار وسرمایه گذاران ایرانی دلایل اقتصادی زیادی دارد ، مخصوصا با وجود اتفاقات سالهای اخیر در ایران و افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال باعث شد اکثر سرمایه داران برای حفظ ارزش پول خود  ، به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی از جمله گرجستان روی بیاورند . چرا […]