نوشته‌ها

احداث گلخانه در گرجستان

گلخانه محلی برای کشت انوع مختلف گل یا گیاه است، که سقف و دیواره‌های آن به‌وسیله پوشش‌های شفاف پوشیده شده‌است. پوشش گل خانه باعث ایجاد اثر گل خانه ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون آن می‌گردد. گل خانه ‌ها گیاهان را از سرمای زمستان و گرمای تابستان محافظت می‌کنند. با توجه به اینکه احداث […]