نوشته‌ها

اقتصاد گرجستان در حال بهبود و توسعه

وزیر اقتصاد گرجستان ناتیا تورناوا ادعا می کند که اقتصاد کشور “در حال بهبود و توسعه است”. همچنین او اضافه کرد: “ما شاهد بهبود اقتصادی هستیم و آمار تجارت خارجی این موضوع را تأیید می کند. در ماه مارس هم یک رکورد جدیدی در صادرات کشور رقم خورده است. اقتصاد گرجستان در حال توسعه ناتیا تورناوا افزود: ” ما […]