نوشته‌ها

قیمت خرید ملک در گرجستان

مهاجرت و زندگی در کشورهای خارجی از جمله گرجستان یکی از موارد مورد بحث میان مردم سایر کشورها و مردم عزیر کشورمون ایران بوده و هست ، اینها ریشه در پایداری و ثبات  کشورها و جوامع بین المللی دارد که میتوان به اهم آنها اشاره کرد : جنگ بی کفایتی اداره کننده کشورها نداشتن ثبات […]