نوشته‌ها

مراحل ایجاد کسب و کار در گرجستان

با وجود اتفاقات سالهای اخیر در ایران و افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال باعث شد اکثر سرمایه داران برای حفظ ارزش پول خود  ، سرمایه گذاری در کشورهای خارجی از جمله گرجستان روی بیاورند . چرا گرجستان ؟ کشور گرجستان به دلیل موقعیت خود در منطقه که شاه راه بین  آسیا و اروپا […]